Våre guider

Guidene våre

Ved porten til Reisa Nasjonalpark ligger Reisastua. Idyllisk plassert ved en av Norges beste storlaks elver!

Litt utenfor Tromsø og rett atme Lyngen.
Vi har en flyplass rett i nærheten som heter Sørkjosen flyplass.

Reisa Nasjonalpark har et unikt plante og dyreliv. blant Norges 230 fjellplanter finner du her hele 193! 140 fuglearter er observert i området, med bl.a. fjellvåk, kongeørn, haukugle, tårnfalk og jaktfalk. Dyrelivet omfatter jerv, gaupe og fjellrev. Streifdyr av brunbjørn og ulv kan påtreffes i nasjonalparken.

I dette scenarioet tilbyr Reisastua unike opplevelser sommer og vinter!

Kristoffer Gaare

Kristoffer har vokst opp i Reisa og kjenner elva veldig godt. Han er en erfaren laksefisker og en god fluekaster. Han kan garantert gi deg noen tips. De siste årene har Kristoffers gjester hatt veldig gode fangster.

Jonny Stephenson

Jonny er fra England og har jobbet for Reisastua i over 5 år nå. Han driver sitt eget guidefirma, Wild Pursuits. Han guider våre gjester i sone 3. Jonny er en erfaren guide og fisker så du er i trygge hender i hans selskap.

Steffen Bakkland

Steffen har også vokst opp ved Reisaelva og har kjørt elvebåt i mange år. Han er spesielt godt kjent i øvre del av elven. Han driver sitt eget firma, Amazing Troms, og har stor glede av å ta seg av våre gjester.