Reisa Nasjonalpark Utforsk Naturen

Opplev den siste urørte villmarken i Europa Reisa nasjonalpark er 803 km² stor og består av canyon, lakseelv, bekkedaler, våtmarker og fjellplatå. Reisaelva, fossene, båtturismen, og gode forhold for jakt og fiske er noe av det nasjonalparken har å by på. Opplev eksklusive fasiliteter midt i villmarken. Ved porten til Reisa Nasjonalpark ligger Reisastua Lodge, […]

Opplev den siste urørte villmarken i Europa

Reisa nasjonalpark er 803 km² stor og består av canyon, lakseelv, bekkedaler, våtmarker og fjellplatå. Reisaelva, fossene, båtturismen, og gode forhold for jakt og fiske er noe av det nasjonalparken har å by på.
Opplev eksklusive fasiliteter midt i villmarken.
Ved porten til Reisa Nasjonalpark ligger Reisastua Lodge, idyllisk plassert ved bredden av berømte Reisaelva.
Reisa Nasjonalpark har et unikt plante og dyreliv. Blant Norges 230 fjelplanter finner du hele 193 her.
140 fuglearter er observert i området med bl.a. fjellvåk, haukugle, tårnfalk, jaktfalk havårn og kongeørn.
Dyrelivet omfatter jerv, gaupe, elg, oter og fjellrev. Streifdyr av brunbjørn og ulv kan påtreffes i nasjonalparken en sjelden gang.
I dette scenarioet tilbyr Reisastua Lodge unike opplevelser både sommer og vinter.

Fakta om Nasjonalparken

  • Om lag 385 Karplantearter er registrert i Reisa Nasjonalpark
  • Det er registrert 122 fuglearter i nasjonalparken, herunder ender, rovfugl, vadefugl, ugler og spurvefugl.
  • I Reisa nasjonalpark finnes bergarter som er mer enn 2,6 milliarder år gamle.
  • De første menneskene i Reisa drev jakt på villrein, og fangstinnretninger er vanlige kulturminner i nasjonalparken.
  • Langs reinens trekkruter finner man fangstgroper og skyteskjul.
  • Nordkalottruta, som er en del av den europeiske vandreruta fra Sicilia til Nordkapp (E1), går gjennom Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarháldi landskapsvernområde.