Reisa Nasjonalpark Utforsk Naturen
Opplev den siste urørte villmarken i Europa Naturen i Reisa Nasjonalpark er veldig spesiell. Det er de smale dalene og bratte fjellsidene innerst i Reisadalen som danner nasjonalparken. Hoved elven og de mange sideløp danner en serie med fossefall. Mest kjent er Imo fossen og Mollis fossen, de utgjør 269m med fossefall. Vi bruker lange […]

Opplev den siste urørte villmarken i Europa

Naturen i Reisa Nasjonalpark er veldig spesiell. Det er de smale dalene og bratte fjellsidene innerst i Reisadalen som danner nasjonalparken. Hoved elven og de mange sideløp danner en serie med fossefall. Mest kjent er Imo fossen og Mollis fossen, de utgjør 269m med fossefall.

Vi bruker lange elvebåter og erfarne guider til å transportere våre gjester inn i Reisa Nasjonalpark som starter ved plassen som heter Seima. Her kan man nyte lunsj rett under Mollisfossen. Parken har unik natur og rikt dyre og plante liv. På det øverste punket som man rekker med elvebåt, kan man spasere inn til Imofossen som er det siste stoppestedet til villaksen. Laksen svømmer cirka 85 km for å komme seg dit. Hvert år kommer turister fra verden over å opplever denne spesielle dalen.

 

Fakta om Nasjonalparken

  • Om lag 385 Karplantearter er registrert i Reisa Nasjonalpark
  • Det er registrert 122 fuglearter i nasjonalparken, herunder ender, rovfugl, vadefugl, ugler og spurvefugl.
  • I Reisa nasjonalpark finnes bergarter som er mer enn 2,6 milliarder år gamle.
  • De første menneskene i Reisa drev jakt på villrein, og fangstinnretninger er vanlige kulturminner i nasjonalparken.
  • Langs reinens trekkruter finner man fangstgroper og skyteskjul.
  • Nordkalottruta, som er en del av den europeiske vandreruta fra Sicilia til Nordkapp (E1), går gjennom Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarháldi landskapsvernområde.